Success Story: Przeniesienie systemu podstawowego, obejmujące Nową Księgę Główną SAP

„Transformacja ERP została wykonana w zaledwie cztery dni, choć estymowany czas przestoju wynosił tydzień.”

Heiko Hüber, Dyrektor ds. Technicznych (CTO), ThyssenKrupp Materials International GmbH, Zarządzanie Technologiami Informacyjnymi – BA MX

Wyzwanie

Branża, w której działa ThyssenKrupp’s Materials Services, musi stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą integracja nowej Księgi Głównej SAP z różnymi systemami ERP rozproszonymi po całym świecie, a także ujednolicenie różnych struktur raportowania w Grupie – wszystko to pod dużą presją czasu.

Rozwiązanie

Za pomocą rozwiązania SNP Transformation Backbone® firma przeniosła podstawowy system Europy Środkowej do SAP ERP, w tym do Księgi Głównej SAP.

Korzyści

  • Migracja do Księgi Głównej SAP upraszcza procesy i minimalizuje nakład pracy wykonywanej ręcznie bez konieczności wprowadzania zmian do systemu księgowego
  • Szybsze tworzenie sprawozdań finansowych
  • Poprawa jakości danych i automatyzacji procesów
  • Rzetelne raportowanie w ramach całej grupy