Success Story: Energie Steiermark z sukcesem przeprowadza wydzielenia i fuzje

„Dzięki doświadczeniu SNP byliśmy w stanie efektywnie przeprowadzić niezwykle wymagający i ograniczony czasowo projekt.”

Heimo Windisch, Kiernowi Działu Aplikacji, Energie Steiermark

Wyzwanie

Z uwagi na transformację Energie Steiermark – przedsiębiorstwa energetycznego w nowoczesnego dostawcę usług energetycznych, spółka zdecydowała się na zmianę struktury organizacyjnej w ramach kompleksowego projektu restrukturyzacyjnego.

Rozwiązanie

Firma SNP ujednoliciła wydzielenia i fuzje z datowaniem wstecznym w systemie SAP w celu stworzenia wymagań systemowych niezbędnych do odzwierciedlenia procesów biznesowych w jednym zunifikowanym obszarze kontrolnym.

Korzyści

  • Szybkie wdrożenie zmian w systemie pomimo znaczącej presji czasu
  • Wdrożenie bazy danych ograniczone do roku budżetowego 2014 i lat następnych, a co za tym idzie – trwała likwidacja systemu archiwizacji
  • Zmiany w bazie danych umożliwiające wdrożenia, których dokonanie nie jest możliwe poprzez przeksięgowanie w standardowym systemie SAP