Success Story: Udane wdrożenie zgodności z wymaganiami

„Odnieśliśmy duże korzyści dzięki doświadczeniu i poradom ekspertów SNP. Z ich pomocą udało nam się osiągnąć wyznaczone cele strategiczne oraz te związane z procesami, pomimo wyzwań, jakie niosło ze sobą wdrożenie projektu.”

Arne Daudert, Starszy Kierownik ds. Produktu w Dziale Finansów, Generali Deutschland Group

Wyzwanie

Nowe wymagania w zakresie zgodności, wynikające z włoskiego orzecznictwa, znane jako Zarządzanie ryzykiem w rachunkowości przedsiębiorstw, musiały zostać wdrożone w całym środowisku aplikacyjnym Generali Group.

Rozwiązanie

W celu spełnienia wspomnianych wymagań należało wdrożyć narzędzie do zarządzania wnioskami o zmianę SAP Solution Manager’s Change Request Management oraz zaktualizować SAP Solution Manager do wersji SP11 lub SP12.

Korzyści

  • Jednolite dostosowanie systemu do nowych wymagań zgodności dla całego środowiska aplikacyjnego Grupy Generali SAP
  • Ścisła współpraca podczas opracowywania technicznych etapów procesu
  • Wszystkie cele strategiczne i związane z procesami zostały osiągnięte
  • Moduł SAP Solution Manager Change Request Management wspiera użytkowników od momentu przygotowania zapotrzebowania, aż do przekazania go do systemu produkcyjnego
  • Przekazanie wiedzy osobom odpowiedzialnym za SAP Solution Manager w Generali Group