Success Story: Zakończone sukcesem dostosowanie jednostek gospodarczych

„Dzięki SNP dokładnie wiedzieliśmy, co się dzieje przez cały czas trwania projektu. Wdrożenie wywarło jedynie minimalny wpływ na bieżące działania IT.”

Alexander Hell, Team Leader, Customer Financial Processes, Wien IT Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG

Wyzwanie

W wyniku zmiany roku podatkowego, wartości bilansowe kilku przedsiębiorstw w całej Europie wyprzedzały rok kalendarzowy. Rok podatkowy dla tych przedsiębiorstw musiał zostać zmieniony tak, aby zgadzał się on z rokiem kalendarzowym.

Rozwiązanie

Techniczna migracja danych została przeprowadzona przy użyciu oprogramowania SNP Transformation Backbone® , które zostało wykorzystane również do wykonania centralnej analizy, zarządzania oraz dokumentacji.

Korzyści

  • Krótki czas trwania projektu · Pełna dokumentacja wprowadzonych zmian
  • Dostosowanie wszystkich istotnych elementów (w tym przepływu pracy, zapisów do logu tabeli oraz list klientów)
  • Wsparcie w zakresie testów i dokumentacji dzięki zautomatyzowanym procesom raportowania