Success Story: Zakończona sukcesem konsolidacja jednostek gospodarczych

„Dzięki SNP Transformation Backbone® udało nam się skonsolidować nasze jednostki gospodarcze praktycznie bez konieczności programowania ręcznego.”

Heinz Vennekel, Kierownik ds. Procesów Biznesowych i IT, Voith Paper GmbH & Co. KG

Wyzwanie

W ramach reorganizacji formy działalności poprzedzonej wpisem do rejestru handlowego, w lipcu 2012 roku firma Voith Paper podjęła decyzję o konsolidacji systemów swoich oddziałów w jeden system SAP ERP.

Rozwiązanie

Do realizacji zadania Voith Paper wybrała oprogramowanie SNP Transformation Backbone®.

Korzyści

  • Spójna reorganizacja wszystkich istotnych danych
  • Krótki czas przestoju
  • Wdrożenie w ciągu jednego weekendu
  • Wdrożenie projektu na czas, w ramach zaplanowanego budżetu