Success Story: Aktualizacja SAP Solution Manager

„Dzięki podejściu SNP w zakresie szkolenia personelu, możemy dziś sami wdrażać mniejsze dodatki i aktualizacje. Oprócz tego możemy samodzielnie obsługiwać oprogramowanie SAP Solution Manager.”

Willi Hackenbroch, Dział IT, odpowiedzialny za zarządzanie jakością, zmianami i testami, Bank für Sozialwirtschaft AG

Wyzwanie

Głównym powodem, dla którego bank zdecydował się na aktualizację do wersji SAP Solution Manager 7.1. był jej zakres funkcji, obejmujący m.in. uproszczony interfejs użytkownika i rozszerzoną zgodność z ITIL.

Rozwiązanie

Dzięki ścisłej współpracy między zespołami Bank für Sozialwirtschaft AG oraz SNP, aktualizacja przebiegła zgodnie z planem zarówno jeśli chodzi o wersję podstawową, jak i o zarządzanie incydentami.

Korzyści

  • Płynna i wolna od błędów aktualizacja, osiągnięta dzięki ostrożnemu planowaniu ze strony zespołu projektowego oraz doświadczeniu SNP
  • Możliwość korzystania z nowych funkcji SAP Solution Manager
  • Dostęp do danych historycznych po zakończeniu aktualizacji
  • Oszczędność czasu i pieniędzy