Success Story: Zoptymalizowane procesy w HARTMANN GROUP

„Naszym celem było kompleksowe i zintegrowane użytkowanie procesów SAP Solution Manager. Dzięki wsparciu SNP etapy procesu skupiały się głównie na naszych potrzebach biznesowych i technologicznych, a nie wyłącznie na transakcjach.”

Stephan Hörger, Dyrektor ds. Inżynierii Projektowej, PAUL HARTMANN AG

Wyzwanie

Głównym celem tego projektu było stworzenie SSOT, zapewniającego całej strukturze koncernu dostęp do aktualnej dokumentacji wszystkich procesów biznesowych i informatycznych oraz ich zmian.

Rozwiązanie

Spośród dostępnych na rynku produktów HARTMANN GROUP wybrała narzędzie SAP Solution Manager jako centralny system ERP i główne rozwiązanie dla swoich struktur IT.

Korzyści

  • SAP Solution Manager jest centralnym punktem dostępu do całej bieżącej dokumentacji procesów biznesowych i IT HARTMANN GROUP
  • Oprócz ujednolicenia widoku wszystkich procesów biznesowych, struktura umożliwia także poszczególnym firmom przeglądanie informacji w sposób jasny i przejrzysty
  • Scentralizowane raportowanie i skoordynowane KWW odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu organizacją IT
  • Scentralizowane zarządzanie incydentami i żądaniami zmian sprawia, że zarządzanie zespołem IT jest łatwiejsze, a system bardziej stabilny
  • Z pomocą SAP Solution Manager firma była w stanie zredukować liczbę wewnętrznych prac rozwojowych w systemie ERP o 18% bez wpływu na istniejące procesy