Success Story: Stare dane, nowy system: płynny start dzięki udanemu wydzieleniu

„Dzięki rzetelnemu, kompetentnemu wsparciu, firma SNP odegrała istotną rolę w zapewnieniu bezproblemowego rozpoczęcia pracy naszej nowo utworzonej firmy.”

Norbert Maier, Starszy Wiceprezes Zarządu, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH

Wyzwanie

W wyniku fuzji dwóch elektrowni, Mitsubishi i Hitachi, nazwa firmy Hitachi Power Europe GmbH w miejscowości Duisburg została zmieniona na Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, zaś data rozpoczęcia jej działalności wyznaczona na 1 lutego 2014 roku.

Rozwiązanie

Rozwiązanie SNP Transformation Backbone® umożliwiło wdrożenie różnych kryteriów wyboru dla Hitachi Power Europe (HPE) i Hitachi Power Africa (HPA), jak również związanych z tym różne procesów transformacji związanych danych historycznych oraz bieżących.

Korzyści

  • Transfer danych zgodnie ze standardami audytu
  • Zachowanie wszystkich danych historycznych projektów
  • Różne procesy transformacyjne w ramach projektu (wybór dla HPE na podstawie projektów w przepływie dokumentów, a dla HPA – na podstawie struktury organizacyjnej)
  • Bilans otwarcia w dniu wdrożenia
  • Stworzenie zorganizowanych obszarów finansowych w nowym, oddzielnym systemie SAP
  • Wydzielenie wykonane w dwóch etapach wdrożeniowych bez zakłócania bieżącej działalności