Success Story: Większa wydajność dzięki harmonizacji systemu

„Dzięki SNP Transformation Backbone® byliśmy w stanie pracować w oparciu o reguły i zminimalizować nakład pracy związany z ręcznym programowaniem.”

Jürgen Poethke, Kierownik Projektu Migracji Danych, Energy Sector, Siemens AG

Wyzwanie

Celem projektu było znalezienie rozwiązania, które pozwoliłoby przy odpowiednim wsparciu technologicznym przeprowadzić migrację wszystkich informacji do jednego systemu. System ten z kolei mógłby wprowadzać do złożonych struktur danych niezbędne zmiany i dostosowania przed ich przeniesieniem do nowego systemu.

Rozwiązanie

Firma Siemens postanowiła zrealizować to zadanie w oparciu o platformę oprogramowania SNP Transformation Backbone®.

Korzyści

  • Jednolity system ERP ze spójną bazą danych dla produktowej jednostki biznesowej
  • Brak konieczności programowania ręcznego dzięki ujednoliconej implementacji zmian systemowych
  • Dane historyczne połączone z nowym systemem ERP
  • Możliwość przeprowadzania połączeń i wydzieleń w przyszłości dzięki SNP Transformation Backbone