Success Story: Samotni wojownicy stali się drużyną graczy

„Dzięki metodologii transformacji krajobrazu biznesowego i standardowemu oprogramowaniu SNP Transformation Backbone® byliśmy w stanie wykonać zadanie szybko i efektywnie przy minimalnym ryzyku.”

Falk Kurzendörfer, Kiernowik ds. Technologii, Festo

Wyzwanie

Celem projektu było zapewnienie jednolitego i szybkiego systemu raportowania w całej firmie.

Rozwiązanie

Firma zdecydowała się na skorzystanie z pomocy SNP w zakresie przejścia na nowy plan kont i konsolidacji systemów.

Korzyści

  • Brak konieczności programowania ręcznego ze strony klientów dzięki wykorzystaniu standardowego oprogramowania
  • Krótki czas trwania i wdrożenia projektu zgodnie z metodologią BLT
  • Pełna przejrzystość statusu projektu
  • Niskie ryzyko, szybka i efektywna implementacja potrzebnych zadań
  • Uzyskanie pozytywnej opinii podczas audytu dzięki odpowiedniej certyfikacji zgodnej ze standardami IWD