Success Story: Migracja do chmury AWS z niemal zerowym czas przestoju – Kellogg

„Dzięki SNP byliśmy w stanie wdrożyć projekt migracji do AWS w mniej niż sześć miesięcy z zaledwie czterogodzinnym przestojem. Udało nam się przenieść ponad 1 600 użytkowników z pięciu różnych rynków – wszystko to przy niemal zerowym czasie przestoju i zgodnie z harmonogramem.”

Salvador Millan, Wiceprezes ds. Infrastruktury i Procesów, Kellogg Company

Wyzwanie

Firma Kellogg zdecydowała się na skorzystanie z usług Amazon Web Services (AWS) jako dostawcy usług w zakresie hostowania globalnego środowiska SAP.

Rozwiązanie

Aby sprostać wszystkim wyzwaniu, firma Kellog zdecydowała się na skorzystanie ze wsparcia SNP w zakresie aktualizacji SAP na poziomie warstwy aplikacyjnej.

Korzyści

  • Zakończone sukcesem aktualizacje bez konieczności programowania niestandardowego
  • Szybka migracja i niskie ryzyko
  • Aktualizacja i migracja wielu komponentów SAP jednocześnie
  • Niemal zerowy czas przestoju (poniżej czterech godzin)
  • Redukcja całkowitego kosztu posiadania (TCO)
  • Redukcja kosztów ogólnych zarządzania centrum przetwarzania danych
  • Krótszy czas wdrożenia projektu
  • Szybsza ścieżka do zwiększenia stabilności, wydajności i replikacji środowisk