Success Story: Dwa w jednym: stała kontrola nad harmonizacją systemu

„Dzięki minimalizacji czasu przestoju, wdrożenie nie wywarło właściwie żadnego negatywnego wpływu na trwające operacje. Co więcej, byliśmy w stanie na bieżąco sprawdzać wymagające zatwierdzenia kroki implementacji i zgodność tego procesu z naszymi celami biznesowymi”.

Peter Zehrer, Kiernowik Projektu, Rollout SAP w Diehl Service Modules

Wyzwanie

Celem podjętych działań było bardziej efektywne wykorzystanie synergii w oddziale. Ważny kierunek działań w tym zakresie stanowiła harmonizacja procesów zachodzących w jednostkach biznesowych oddziału.

Rozwiązanie

W celu wzajemnego dostosowania procesów biznesowych obu firm, Diehl Aircabin zdecydowała się na zastosowanie oprogramowania SNP Transformation Backbone®.

Korzyści

  • Gotowa do wdrożenia migracja z czasem przestoju poniżej 48 godzin
  • Etapy testowe podczas migracji
  • Kontrolowany, automatyczny i udokumentowany transfer danych dzięki procesowi planowania w ramach SNP Transformation Backbone
  • SNP Transformation Backbone umożliwia przeprowadzanie zarówno migracji w oparciu o bazy danych, jak i migracji przy użyciu standardowych narzędzi SAP
  • Możliwość wprowadzenia zmian w przypadku migracji w oparciu o bazy danych po zakończeniu procesu migracji