Success Story: Jacob Holm & Sons AG: Osiem krajów, dwa systemy, jeden dostawca AMS

Decydując się na usługę serwisu aplikacyjnego SAP, poszukiwaliśmy złotego środka – rozwiązania, dzięki któremu będziemy mogli połączyć wszystko razem – kompetencje SAP ERP i SAP B1 oraz gotowości do świadczenia usługi AMS dla obydwu systemów w różnych strefach czasowych. Zależało nam na jednej umowie z jedną firmą.

Te specyficzne oczekiwania spełniło SNP Poland, oferując nam wszystko, czego potrzebowaliśmy. W jednej umowie serwisowej zawarliśmy obsługę dwóch systemów w 8 krajach na świecie.

Elastyczne podejście SNP spowodowało, że zgłoszenia możemy wysyłać z własnej aplikacji, do której nasi użytkownicy byli przyzwyczajeni. Dobra współpraca z SNP Poland zaowocowała również projektami rozwojowymi, takimi jak Matflow czy System SII w Hiszpanii, które zamierzamy kontynuować wraz z wdrażaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych na SAP..

Thomas Lesage, Dyrektor ds. IT, Jacob Holm

Wyzwanie

Jacob Holm to firma o rozległej strukturze organizacyjnej. Centrala firmy mieści się w Szwajcarii, oddziały produkcyjne we Francji, Hiszpanii i USA oraz biura handlowe w: USA, Meksyku, Japonii, Chinach, Malezji oraz Argentynie. Centrala oraz spółki produkcyjne pracują w systemie SAP ERP (ECC), zaś oddziały handlowe korzystają z systemu SAP Business One, tworząc razem jedno spójne korporacyjne środowisko pracy. W 2014 r. Jacob Holm nabył firmę i zakłady Sontara. Po fazie integracji i stabilizacji w 2015 roku zaistniała potrzeba jednej usługi – zintegrowanego serwisu – dla dwóch różnych rozwiązań w różnych strefach czasowych.

Rozwiązanie

SNP Poland świadczy usługę serwisu aplikacyjnego dla Jacob Holm od 1 stycznia 2016 roku. Wsparciem objęte są dwa zintegrowane ze sobą systemy do zarządzania przedsiębiorstwem: SAP ERP oraz SAP Business One. W zakresie SAP ERP wsparcie dotyczy obszarów: finansów i kontrolingu, sprzedaży i dystrybucji, gospodarki magazynowej, materiałowej i planowania produkcji oraz zarządzania jakością. Z kolei serwis dla użytkowników SAP Business One dotyczy biur handlowych na całym świecie.

Korzyści

  • Zakup licencji i instalacja oprogramowania eDocument oraz SAP Cloud Platform Integration
  • Instalacja odpowiednich not OSS/ pakietów korekcyjnych (support packages)
  • Dostosowanie warstwy aplikacyjnej SAP
  • Uzyskanie certyfikatu od AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)
  • Konfiguracja tenanta w SAP Cloud Platform Integration