Success Story: Większe wymagania testowe: zoptymalizowane zarządzanie testami w HCC

„Naszym celem była standaryzacja i optymalizacja procesów z zakresu zarządzania testami przy pomocy narzędzia SAP Solution Manager®. Firma SNP przeprowadziła nas przez kompleksowy proces tworzenia projektu koncepcyjnego i pomogła w znalezieniu rozwiązań skrojonych na naszą miarę.”

Elisabeth Degoutrie, Kierownik Programu SAP; Detlef Deinert, Kierownik Projektu SAP / Deweloper, HCC – Hesse Competence Center

Wyzwanie

W porównaniu do wielu innych instytucji sektora publicznego, HCC posiada silnie zintegrowany system SAP, obejmujący prawie całą gamę produktów SAP dla HR, księgowości i raportowania.

Rozwiązanie

Opracowane rozwiązanie umożliwia automatyczne wprowadzanie aktualnych szablonów zadań testowych (skryptów testowych eCATT, zadań testowych Excel) w struktury procesowe oparte na wykorzystanych transakcjach.

Korzyści

  • Spójna dokumentacja w formacie spełniającym wymogi audytu, zebrana w jednym centralnym narzędziu, które pozwala na błyskawiczne wyszukiwanie
  • Wspierany specjalnymi narzędziami system zarządzania testami w celu uproszczenia procesu testowania
  • Możliwość planowania i optymalizacji zakresu planowanych testów (stopień ukończenia testu, testowanie na podstawie ryzyka)
  • Integracja istniejących komponentów oraz procesów systemu zarządzania testami
  • Zmniejszony nakład pracy i koszty
  • Zapewnienie ciągłości działania i zoptymalizowane pod kątem ryzyka udoskonalenie wszystkich rozwiązań SAP