Success Story: Skonsolidowane obszary kontroli i miejsca powstawania kosztów

„Dzięki standardowemu oprogramowaniu SNP Transformation Backbone® mogliśmy przeprowadzić projekt szybko, po niskich kosztach, ograniczając czas przestojów do minimum.”

Alexander Pascher, Kierownik ds. Rachunkowości / Zarządzania Informacjami, uvex Safety Group GmbH & Co. KG

Wyzwanie

Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności w całej grupie wymaga zastosowania kompleksowego systemu sprawozdawczości i kontroli, dlatego celem firmy było ujednolicenie obszarów związanych z rozliczaniem kosztów oraz miejsc ich powstawania.

Rozwiązanie

Firma SNP zaproponowała harmonizację opartą na oprogramowaniu przy użyciu standardowego narzędzia SNP Transformation Backbone®.

Korzyści

  • Krótki czas trwania projektu oraz niskie koszty wdrożenia dzięki harmonizacji opartej na oprogramowaniu
  • Ścisłe przestrzeganie wymogów zgodności dzięki przejrzystości na wszystkich poziomach projektów
  • Uporządkowany krajobraz IT umożliwia dalszy rozwój