Success Story: Podział danych zgodnie z obowiązującym prawem

„Wszystko sprowadza się do precyzji – to właśnie ona odpowiada z sukces przy wdrożeniu projektu. Dzięki profesjonalnemu wsparciu od SNP byliśmy w stanie to osiągnąć. Wdrożenie było szybkie, wydzielenie danych dokładne, a migracja przeprowadzona z zachowaniem wszystkich wymagań w zakresie bezpieczeństwa.”

Sebastian Bauer, Kierownik Działu SAP, Energie Südbayern GmbH

Wyzwanie

Celem było oddzielenie naturalnego monopolu eksploatacji infrastruktury sieciowej od początkowego i końcowego etapu łańcucha wartości.

Rozwiązanie

Zakończenie projektu sukcesem w sposób szybki i bezpieczny było możliwe przede wszystkim dzięki oprogramowaniu SNP Transformation Backbone®.

Korzyści

  • Techniczna migracja danych w ciągu 40 godzin
  • Płynne rozdzielenie danych systemowych i ich migracja do dwóch oddzielnych systemów SAP
  • Możliwość wglądu audytorów do przeprowadzanej transformacji w dowolnym momencie, a co za tym idzie - zapoznania się z wprowadzanymi zmianami systemowymi