Success Story: Udana fuzja z datowaniem wstecznym

„Firma SNP była jedynym producentem i dostawcą usług, który podjął się połączenia danych z mocą wsteczną, cofając się aż do daty wejścia w życie zmian w statusie prawnym przedsiębiorstwa. Cena usługi okazała się atrakcyjna, a czas jej wykonania – krótki.”

Johannes Szalachy, Kierownik Działu ERP i SAP CC oE, VERBUND, Austria

Wyzwanie

Z uwagi na zmiany w strukturze korporacyjnej, firma VERBUND musiała zmierzyć się zadaniem polegającym na przekształceniu kilku spółek zależnych w jedno przedsiębiorstwo docelowe.

Rozwiązanie

Fazy projektu w ramach rozwiązania SNP Transformation Backbone® obejmowały analizę, stworzenie koncepcji roboczej i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Dzięki takiemu podziałowi SNP Transformation Backbone® mogło automatycznie analizować i wdrażań zmiany w systemach IT w sposób ustandaryzowany.

Korzyści

  • Krótki czas trwania projektu migracji
  • Obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności ze względu na połączenie systemów · Połączenie pełnej historii danych logistycznych
  • Firma SNP okazała się jedynym dostawcą usług zdolnym do zagwarantowania wymaganego przez Klienta antydatowania daty obowiązywania w zakresie rachunkowości