Success Story: Pełna ochrona danych

„Dzięki SNP byliśmy w stanie zabezpieczyć nasze dane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.”

Jens-Ulrich Voigt, Kierownik Projektu, Evonik Services GmbH

Wyzwanie

W celu podniesienia jakości testów rozwojowych firma musiała przenieść dane oraz transakcje z systemu produkcyjnego do systemów rozwojowych.

Rozwiązanie

Aby zapewnić pełną ochronę danych w środowisku testowym i rozwojowym, firma Evonik wybrała rozwiązanie SNP Data Provisioning & Masking jako dodatek do SAP Test Data Migration Server.

Korzyści

  • Firma Evonik zyskała pewność, że dane osobiste oraz inne dane wymagające ochrony są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • Dane krytyczne oraz tajemnice handlowe są ściśle strzeżone
  • Zapewniona jest integralność danych
  • Wykorzystanie predefiniowanych standardowych reguł maskowania danych oraz możliwość określenia własnych reguł maskowania, odpowiadających specyfice działalności firmy
  • Kompleksowe testy w zakresie rozwoju systemów, których wykonanie możliwe jest dzięki maskowanym (ale ograniczonym) danym testowym
  • Możliwość przeprowadzania testów integracyjnych przy użyciu maskowanych danych testowych w różnych systemach
  • Wdrożenie koncepcji „Offshore” i „Nearshore” w celu rozwijania systemów