Success Story: Fuzja jednostek gospodarczych przeprowadzona na czas i w ramach budżetu

„Dzięki zastosowaniu oprogramowania SNP możliwe było zintegrowanie wszystkich procesów i interfejsów oraz skonfigurowanych ustawień jednej jednostki gospodarczej w innej.”

Yves Rührdich, Kierownik ds. Systemów IT, Procesów i AMS, Volkswagen Sachsen GmbH

Wyzwanie

Celem projektu realizowanego z Volkswagen Sachsen GmbH było zintegrowanie jednostek gospodarczych: kodu firmy 0320 z kodem firmy 0600.

Rozwiązanie

Za pomocą oprogramowania od SNP migracja dla trzystopniowego środowiska systemowego SAP (testy, zarządzanie jakością i produkcja) została ukończona w ciągu trzech miesięcy.

Korzyści

  • Uniknięcie dodatkowej pracy i wydatków w przyszłości (dodatkowy rozwój, mapowanie skomplikowanych danych) dzięki połączeniu dwóch jednostek gospodarczych
  • 24-godzinny czas migracji przy fuzji jednostek gospodarczych SAP o wielkości 4,5 terabajta
  • Projekt przeprowadzony zgodnie z planem i w ramach budżetu