Społeczeństwo, sztuka, kultura i zrównoważony rozwój

Jako globalny lider w dziedzinie oprogramowania i usług transformacyjnych, SNP wspiera firmy w dostosowywaniu modeli biznesowych i korzystaniu z najnowszych technologii. Chcemy rozwijać się jako firma zarówno pod kątem biznesowym, jak i ludzkim. W ostatnich latach Grupa SNP odnotowała znaczący wzrost, w wyniku którego nastąpiły istotne zmiany. Szczególnie w czasie dynamicznych zmian zarówno firma, jak i jej pracownicy muszą przestrzegać zasad uczciwości, etyki i odpowiedzialności społecznej. Wymagania etyczne dla firmy działającej na rynkach światowych, a co za tym idzie w różnych obszarach kulturowych i sektorach społeczeństwa, są niezwykle surowe. W złożonym systemie praw, wytycznych, przekonań społecznych i celów biznesowych ważne jest, abyśmy stale kontrolowali nasze działania i reagowali na wszelkie możliwe konsekwencje z nich wynikające. Dotyczy to również naszych relacji z pracownikami. To właśnie oni są najważniejszym zasobem i fundamentem naszego sukcesu jako firmy. Z tego względu koncentrujemy się na zapewnieniu naszemu zespołowi solidnego programu szkoleniowo-edukacyjnego, który pozwoli efektywnie wykorzystać zdobytą wiedzę. Dodatkowo staramy się zapewnić naszym pracownikom jak najlepsze środowisko pracy. W szczególności inwestujemy w ich zdrowie i wspieramy w dążeniu do zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Staramy się także budować otwarte i uczciwe relacje z naszymi partnerami biznesowymi, co jest szczególnie ważne w tak złożonym segmencie rynku jak ten, w którym działamy. Współpracując z naszymi klientami, ściśle przestrzegamy obowiązujących praw oraz uniwersalnych wartości moralnych i etycznych. Naszym celem jest nakreślenie zaangażowania SNP w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki którym już dziś chcemy sprostać wyzwaniom przyszłości.

Szczególne znaczenie mają dla nas projekty z zakresu zdrowia, zwłaszcza związane ze zdrowiem dzieci.

German Childhood Cancer Foundation

The German Childhood Cancer Foundation jest centralnym punktem kontaktu dla rodzin z dziećmi chorującymi na raka. Tutaj rodziny otrzymują informacje i profesjonalną poradę. Na przykład dzięki funduszom społecznym fundacja wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Podstawowym celem Fundacji, jest wspieranie dzieci w leczeniu i dawanie szansy na szczęśliwą przyszłość. The German Childhood Cancer Foundation popiera projekty badawcze, które zwiększają szanse na wyleczenie, są bezpieczniejsze i ustanawiają nowe podejścia terapeutyczne.

Szpital Dziecięcy w Heidelbergu

Szpital dziecięcy w Heidelbergu znajduje się w sercu Szpitala Uniwersyteckiego w Heidelbergu. Dzięki przeprowadzonej w tym roku renowacji jest tam miejsce dla ponad 200 dzieci i młodych osób. Ponadto do końca 2018 r. wszystkie dzieci i młodzież będą leczone pod jednym dachem, co oznacza krótsze drogi i lepsze możliwości leczenia. Dzieci i młodzież podczas pobytu w Szpitalu Dziecięcym są otoczone opieką przy użyciu najlepszych środków medycznych. Oprócz sal szpitalnych jest tam plac zabaw i gabinety dla pacjentów, a także pokoje dla rodziców, co czyni pobyt możliwie przyjemnym dla dzieci, młodzieży, a także ich rodzin. Ponadto bliskość uniwersytetu gwarantuje najnowsze wyniki badań i leczenia.

German AIDS Service Organization

Organizacja składa się z około 130 podmiotów zajmujących się wyłącznie tematyką osób z HIV / AIDS. Reprezentują one interesy osób dotkniętych chorobą w stosunku do społeczeństwa, polityki i badań. Celem niemieckiej pomocy w zakresie AIDS jest edukacja jak największej liczby osób na temat HIV / AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, a tym samym zapobieganie im. W tym obszarze DAH ściśle współpracuje z Federalnym Centrum Edukacji Zdrowotnej, a konkretnie zajmuje się grupami osób szczególnie zagrożonych. Wszystko po to, aby HIV / AIDS było coraz rzadziej spotykane w przyszłości. Ponadto AIDS-Hilfe wspiera grupy samopomocy poprzez edukację i szkolenia, materiały informacyjne i liczne strony internetowe poświęcone AIDS.

 

Fundacja Auma Obama SAUTI KUU: Kenia, Alego Nyangoma, Siaya

Fundacja Auma Obama Sauti Kuu (Sauti Kuu) jest organizacją non-profit założoną i zarejestrowaną w 2010 roku w Kenii i w 2011 roku w Niemczech. Fundacją kieruje i dr Auma Obama, który ma bogate doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą w Afryce i na całym świecie. Sauti Kuu (co w języku Kiswahili oznacza „potężne głosy”) współpracuje z młodymi ludźmi z nieuprzywilejowanych grup społecznych, zwłaszcza z młodzieżą z obszarów wiejskich w zakresie wykorzystania dostępnych lokalnie zasobów w celu poprawy warunków życia. Sauti Kuu skupia się na przeciwdziałaniu jednemu z najbardziej niszczycielskich pod względem ekonomicznym procesów społecznych w naszych czasach, czyli migracji ludności wiejskiej do miast.

Sauti Kuu.png

Centrum sportowe, ośrodek informacyjny i placówka kształcenia zawodowego

Połączone boisko do netballu i siatkówki

W ramach Programu Rozwoju Infrastruktury na terenach swojej działalności, Sauti Kuu buduje centrum sportowe, ośrodek informacyjny i placówkę kształcenia zawodowego w Alego Nyangoma w mieście Siaya w zachodniej Kenii. Celem tych działań jest stworzenie bezpiecznej i stabilnej przestrzeni, w której młodzież wiejska będzie mogła regularnie się spotykać i komunikować, uczestnicząc w zajęciach sportowych i edukacyjnych. Program sportowy Sauti Kuu obejmuje koszykówkę, boks, piłkę nożną, siatkówkę oraz netball.

SNP z radością wspiera inicjatywę Fundacji Sauti Kuu w zakresie budowy boiska sportowego. Zapewnienie młodzieży nowych obiektów sportowych jest dla nas bardzo ważne.

Z dumą wspieramy szkołę Shine Zambia Reading Academy

SNP z dumą wspiera Shine, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii organizację charytatywną walczącą z problemem analfabetyzmu wśród najuboższych i szczególnie zagrożonych dzieci w Afryce. Shine dąży do tego, aby każde afrykańskie dziecko potrafiło czytać i pisać. Misją organizacji jest zmniejszenie ubóstwa w Zambii dzięki wyeliminowaniu jednej z jego z przyczyn – analfabetyzmu dzieci w najuboższych częściach kraju. W tym celu w slumsach na peryferiach Lusaki założono bezpłatną szkołę prowadzącą naukę czytania i pisania dla sierot oraz dzieci w szczególnie trudnym położeniu.

 

Ambicją Shine jest promowanie czytelnictwa i zaszczepienie dzieciom miłości do książek – zarówno w szkole, jak i w ramach szerszej społeczności. Taki właśnie cel przyświecał założeniu biblioteki szkolnej, która jest jedyną tego rodzaju placówką w promieniu wielu kilometrów. Stanowi ona wartościowy zasób dla uczniów oraz lokalnej społeczności. Księgozbiór biblioteki Shine liczy około 9000 książek przekazanych przez ofiarodawców z Wielkiej Brytanii i USA.

W Kalikiliki, jednej z dzielnic Lusaki Shine wybudowała własną szkołę o nazwie Shine Zambia Reading Academy. Do szkoły uczęszcza 150 uczniów, a grono pedagogiczne składa się z 8 nauczycieli. Nauka jest bezpłatna, a najważniejszym przedmiotem jest nauka czytania i pisania. Uczniowie to dzieci pochodzące z rodzin, których nie stać na posłanie ich do szkoły, bądź dzieci, dla których zabrakło miejsc w szkołach ze względu na zbyt dużą liczbę chętnych.

Naukę rozpoczyna się w wieku od 8 do 12 lat. Program nauki czytania i pisania trwa 2-3 lata, a nauczyciele korzystają z fonetycznej metody nauczania języka angielskiego, metody lingwistycznej (metody słów kluczowych), uczą gramatyki oraz wykorzystują takie techniki jak „storytelling” oraz „guided reading”. Po ukończeniu programu i zdaniu egzaminów końcowych uczniowie zyskują status absolwentów, a Shine umieszcza ich w pobliskich szkołach bezpośrednio w klasie 5, 6 lub 7, tak aby mogli kontynuować edukację w ramach ogólnego systemu.

Shine