snp_transform_hexagon_314x350.png

Transform

Przejęcia, fuzje, restrukturyzacje i zbycia to dla wielu przedsiębiorstw „nowa rzeczywistość”. Pytanie, jak zapewnić udaną transformację całej organizacji w przypadku restrykcyjnych ograniczeń czasowych?

Rosnąca luka pomiędzy realizacją strategii biznesowej, a strategią IT

Fuzje, zbycia, przejęcia, restrukturyzacje: przypadki zaniedbań i znaczących opóźnień we wdrażaniu projektów transformacyjnych wyraźnie pokazują, że sukces przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od zadbania o właściwe rozwiązania technologiczne na jak najwcześniejszym etapie implementacji.

Firmy, walcząc o przetrwanie i zachowanie konkurencyjności na rynku, podejmują strategiczne decyzje, którym musza sprostać działy IT.

Kluczem do sukcesu (lub porażki) staje się dobór właściwych narzędzi IT, co nie jest łatwe z uwagi na heterogeniczny krajobraz technologiczny wielu przedsiębiorstw, który często jest przestarzały i wymaga czasochłonnych aktualizacji, a także z powodu zaostrzających się z roku na rok przepisów i bezkompromisowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa.

Platforma transformacji SNP zapewnia automatyzację najważniejszych zadań w tym zakresie, skupiając się na analizie zarządzania, dokładności i kompleksowości środowiska technologicznego w firmie.

Dokonaj pełnej transformacji w kilka miesięcy, a nie w kilka lat. Zastosuj najlepsze praktyki biznesowe przy każdym projekcie, łączące dane podstawowe z danymi historycznym dla lepszej wydajności i przejrzystości, a następnie połącz poszczególne etapy w jeden gotowy do wdrożenia projekt.

Zautomatyzuj transformacje dla osiągania szybszych, dokładniejszych i stabilniejszych rezultatów. Dowiedz się więcej na temat platformy transformacyjnej SNP i CrystalBridge.

SNP Whitepaper:

Wydzielenie jednostek organizacyjnych w SAP

Gdy firmy sprzedają jednostki biznesowe, muszą wydzielić dane zbywanych jednostek z ich środowiska SAP. Z kolei wiele umów sprzedaży obejmuje wymóg przeniesienia danych przekazywanej jednostki biznesowej do systemu SAP. SNP ma na koncie realizację najbardziej kompleksowych i największych wydzieleń w historii. Zainteresowany? Dowiedz się więcej.

 

Donwload Button

SNP-Carve-out-or-Shutdown-of-Business-Units-in-SAP.png