Harmonizacja wielu systemów SAP

snp_transform_hexagon_314x350.png

 

 

Twoje całodobowe centrum zarządzania transformacjami

Na całym świecie każdego roku dochodzi do fuzji i przejęć o wartości ponad 3 bilionów dolarów. A perspektywy dla przekształceń biznesowych, w tym projektów typu divestiure (zbycia) i wydzieleń działalności, są coraz bardziej obiecujące.

CrystalBridge – nasze autorskie oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie najbardziej złożonymi transformacjami, pozwala organizacjom przygotowującym się do fuzji lub integracji nowo nabytych firm na wizualizację ich istniejących środowisk SAP, wykonanie koncepcji połączenia systemów SAP i symulację wpływu po harmonizacji.

Pewne wdrożenie z nieporównywalną prędkością. Dzięki SNP tradycyjne ramy czasowe projektów integracji jednostek organizacyjnych ulegają zmniejszeniu nawet o 75%, co znacznie przyspiesza tempo wzrostu wartości nowych podmiotów. 

Łączenie niestandardowych systemów SAP 

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Platforma transformacyjna SNP pozwoli Ci łączyć najbardziej niestandardowe systemy SAP i dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkowników. Nasze oprogramowanie zajmie się najbardziej pracochłonnymi i powtarzalnymi zadaniami w projekcie integracji SAP, zastępując je procesami zautomatyzowanymi. Możesz wizualnie zaplanować transformację w oparciu o istniejące dane, co ułatwi lokalizację ustawień SAP, które można ujednolicić w całym skonsolidowanym środowisku SAP.

Platforma transformacyjna SNP wspiera każdy scenariusz integracji SAP w zakresie nowo nabytych jednostek organizacyjnych:

  • Pełna dowolność
  • Harmonizacja pojedynczych procesów
  • Wykluczenie zbędnych systemów
  • Międzynarodowa / globalna harmonizacja

Oprogramowanie SNP dla biznesu i transformacji IT potrafi:

  • Automatycznie wykrywać wszelkie obiekty i dane do integracji w ramach konsolidacji systemu
  • Automatycznie diagnozować konflikty między metodami kodowania, które wymagają harmonizacji przed przystąpieniem do integracji
  • Automatycznie konwertować procesy z różnych organizacji na jeden wspólny proces
  • Automatycznie przeprowadzać migrację dużych pakietów danych do zharmonizowanego systemu

SNP Whitepaper:

Pięć czynników udanej transformacji

Transformacje w zakresie wydzieleń, fuzji i przejęć są szczególne udane w przypadku firm, które dostosowują swoje procesy biznesowe i informatyczne. Kluczem do sukcesu jest wgląd w bieżące środowisko SAP i wiedza, jak wpływa ono na procesy biznesowe, czyli wszystko to, co zapewnia oprogramowanie CrystalBridge – Twoje centrum zarządzania transformacjami.

SNP wyznacza nową jakość integracji systemów w jedno współpracujące ze sobą skonsolidowane środowisko. Dzięki doświadczeniu z ponad 7000 projektów transformacji, zautomatyzowane oferty SNP pomogą Ci ocenić i wybrać najbardziej wydajne procesy poprzez określenie związanych z nimi kluczowych wskaźników biznesowych.

Wybrane procesy mogą zostać wdrożone w zharmonizowanym, skonsolidowanym środowisku. Rezultatem tych działań jest uproszczenie i optymalizacja centralnego systemu SAP. Po ukończeniu harmonizacji, firma może czerpać korzyści z posiadania sprawnego i zoptymalizowanego środowiska IT, które znacząco wspomoże jej przyszły rozwój.

Pobierz już teraz poradnik, z którego dowiesz się, jakie inne kluczowe czynniki mogą zapewnić sukces przeprowadzanej transformacji.

 

Donwload Button

SNP_Product_Guide_5_Factors_for_a_Successful_Transformation.png

Historia sukcesu SNP:

PATRIZIA Immobilien: Połączenie 7 schematów postępowania w 12 tygodni

W wyniku wewnętrznej restrukturyzacji jeden podmiot świadczący usługi w zakresie nieruchomości musiał połączyć siedem schematów postępowania w jeden wspólny system. Wszystkie transakcje musiały zostać ponownie przypisane wstecznie do początku roku, a istniejące relacje wewnętrzne – rozwiązane. W ciągu zaledwie 12 tygodni platforma transformacyjna SNP pozwoliła na zaplanowanie i udane testy rozwiązania. Wdrożenie precyzyjnej integracji zajęło niespełna weekend. W poniedziałek rano firma mogła rozpocząć pracę zgodnie z nowymi wewnętrznymi schematami postępowania. Pobierz case study, aby poznać całą historię.

 

Donwload Button

Success_Story_BLT_-_Patrizia_Immobilien_AG_en.png