snp_predict_hexagon_314x350.png

Predict

Analiza biznesowa to kluczowe ogniwo łączące środowisko IT i biznes podczas realizacji projektów transformacyjnych

Analiza w czasie rzeczywistym

arrow-down-black

Analiza prognostyczna

arrow-down-black

Prognostyczna analiza biznesowa to fundament transformacji

Zmiana jako taka nie jest już dla firm wydarzeniem jednorazowym. Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów na redefiniowanie swojej działalności w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności oraz przewidywania trendów w branży.

Technologia musi dotrzymywać temu kroku, ale wpływ przekształceń na środowisko informatyczne, charakteryzujące się przestarzałymi systemami i technologiami (nie wspominając już o wymogach bezpieczeństwa danych i przepisach, zgodność z którymi oznacza dla firmy „być albo nie być”), często sprawia, że świat IT pozostaje w tyle.

Aby pomóc w zmniejszeniu ograniczeń i zapewnić lepszą koordynację, firma musi zrozumieć problemy, z którymi boryka się środowisko IT, zwłaszcza w krytycznych fazach transformacji.

Jednak by tak się stało, technologia i biznes muszą zacząć mówić
w tym samym języku i traktować zmiany nie jako przeszkody w zrozumieniu istoty transformacji, ale jako możliwości wprowadzenia innowacji i podniesienia wartości przedsiębiorstwa.

IT potrzebuje własnej transformacji i elastyczności, aby dotrzymać kroku sferze biznesu. Taką opcję zapewnia CrystalBridge i platforma transformacyjna SNP.

  • CrystalBridge przyspiesza generowanie koncepcji wdrożenia transformacji o 75%.
  • Reguły transformacji i ich zawartość mogą być tworzone w ramach rozwiązania CrystalBridge, a następnie wizualizowane graficznie i przedstawiane osobom odpowiedzialnym za działania biznesowe w organizacji.
  • CrystalBridge pozwala przeprowadzać symulacje rezultatów transformacji, dzięki czemu wyniki wszelkich działań w tym zakresie będą w pełni zrozumiałe jeszcze przed wdrożeniem. 
  • W ramach platformy transformacyjnej SNP, kluczowe działania transformacyjne mogą być zautomatyzowane w trakcie fazy wykonawczej.
Połączenie sztucznej inteligencji SNP i analizy prognostycznej pozwala zmniejszyć lukę pomiędzy strategią biznesową, a jej wdrożeniem przez środowisko IT poprzez organizowanie, planowanie i przewidywanie wyników projektów transformacyjnych.

SNP Whitepaper:

Transformacja SAP: Zautomatyzowana. Efektywna. Precyzyjna.

Dlaczego gotowość do transformacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu firmy i działań IT? Z biegiem czasu rozrost struktury systemów ERP zmienia charakter projektów ERP z wdrożeń na transformacje. Z biznesowego punktu widzenia projekty związane z transformacją są jednymi z najbardziej złożonych i kosztownych programów o krytycznym znaczeniu, które wpływają na organizację i projektowanie procesów.

 

Registration

SNP-SAP-Transformation---Automated-Efficient-Accurate.png