Relacje Inwestorskie

 

Akcje SNP:  Zainwestuj w wiodącego dostawcę rozwiązań w zakresie transformacji cyfrowej.

SNP pomaga firmom błyskawicznie reagować na zmiany zachodzące w ich środowisku firmowym. Rozwiązanie SNP Transformation Backbone pozwala szybciej i bardziej ekonomicznie przystosować swoją infrastrukturę technologiczną do zmieniających się warunków na rynku. SNP Transformation Backbone to pierwsze na świecie standardowe rozwiązanie programistyczne, które automatycznie analizuje zmiany w systemach IT i wdraża je w ujednolicony sposób. Akcje SNP Schneider-Neureither & Partner SE na giełdzie notowane są od 2000 roku, a na rynku Prime Standard giełdy frankfurckiej (ISIN DE0007203705) – od sierpnia 2014 roku. Na koniec 2016 roku kapitalizacja giełdowa spółki wyniosła ok. 200 mln EUR.

Annual Report 2019

In fiscal year 2020, SNP SE published the following financial reports

Analyst Assessments

Find out how analysts evaluate the SNP SE

Company Presentation

Learn more about the SNP SE by current company presentations

Kontakt dla inwestorów

Shareholder Service