Rozwiązania SAP dla zgodności z RODO (GDPR) 

snp_secure_hexagon_314x350.png

Czy Twoje systemy SAP spełniają wymagania RODO?

Firmy korzystające z SAP ERP mogą napotkać sporo wyzwań na drodze do zapewnienia stabilnej zgodności z postanowienia RODO. Organizacje muszą zidentyfikować wszystkie wewnętrzne procesy związane z danymi osobowymi – a to dopiero punkt wyjścia do tworzenia programów zgodnych z RODO. Aktualizacje tych procesów stanowią klucz do sukcesu w zakresie spełnienia bieżących wymagań.
 
RODO weszło w życie w 2016 roku, a ostateczny termin wdrożenia rozwiązań zgodnych z jego postanowieniami minął 25 maja 2018 roku.

 

Procesy SAP używają wielu różnych danych gromadzonych dla celów przetwarzania lub generowanych w jego trakcie. Dane te powinny zostać ostrożnie zweryfikowane i ocenione pod kątem szans na zminimalizowanie ich wolumenu lub ich całkowite usunięcie.

Innym niezwykle ważnym czynnikiem jest jakość danych. Im lepsza jakość danych i kompatybilność ze zdefiniowanymi profilami, tym łatwiej określić racjonalne sposoby zapewnienia zgodności z wymaganiami RODO.

Ale nie ma powodów do zmartwień! Oprogramowanie transformacyjne SNP sprawi, że sprostanie narzuconym wymaganiom będzie dla procesów SAP proste i szybkie.

 

SNP Whitepaper:

Zarządzanie danymi testowymi zgodnie z RODO

Zdobądź i usystematyzuj wiedzę, na czym polega RODO i jakie są jego wymagania względem użytkowników SAP. Pobierz plik już teraz i dowiedz się:

  • Jak identyfikować dane w systemach SAP dostosowanych do wymagań RODO
  • Jak szybko anonimizować dane wrażliwe w środowisku testowym i rozwojowym
  • Jaką rolę pełni wgląd do procesów biznesowych i ich zrozumienie w zapewnieniu zgodności z RODO
  • Jaka jest różnica między anonimizacją i pseudonimizacją danych
  • Jakie kroki powinna podjąć organizacja, aby osiągnąć zgodność swojego systemu SAP z wymaganiami RODO

 

Donwload Button

GDPR.jpg

Webinar SNP:

Przygotowanie do RODO: Jak identyfikować i maskować dane w systemach SAP

W realiach gospodarki cyfrowej ochrona danych osobowych jest wymogiem prawnym. W maju 2018 roku w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o Ochronie Danych Osobowych, zastępując tym samym Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z 1998 roku. Wiele firm wciąż jeszcze pracuje nad zrozumieniem wymagań nowych postanowień i ich wpływu na bieżące procesy biznesowe. W tym webinarze omówimy wymagania, z jakimi muszą zmierzyć się firmy, konsekwencje ich niedopełnienia oraz skutki, jakie niosą ze sobą zmiany dla danych osobowych i wrażliwych przetwarzanych w systemach SAP.
 
 
Registration
05_SNP GDPR.png