Transformacje biznesowe o zawrotnej prędkości

snp_crystalbridge_hexagon_314x350.png

Planowanie, symulacje i wdrożenia transformacji pod okiem ekspertów 

CrystalBridge nie tylko odzwierciedla graficznie środowisko SAP, lecz także pozwala wchodzić z nim w interakcję, dzięki czemu zapewnia szybką i bezpieczną transformację firmy. Dzięki wizualizacji projektu i symulacji jego wdrożenia, rezultaty działania będą w pełni przewidywalne.

Wykorzystując wiedzę z ponad dziesięć tysięcy zrealizowanych projektów transformacyjnych, CrystalBridge zapewni Ci naprawdę inteligentne rekomendacje. CrystalBridge to swoiste centrum zarządzania, w którym możesz opracować, zaplanować i sprawdzić w praktyce rezultaty transformacji Twojej firmy. Bez niego nie warto rozpoczynać kolejnego projektu transformacji!

snp_transform_hexagon_314x350.png

Fuzje, Przejęcia, Wydzielenia

Jak widać na niezliczonych przykładach znacznie opóźnionych lub nieudanych transakcji, sukces fuzji lub częściowego zbycia firmy zależy od zaangażowania infrastruktury IT na wczesnym etapie projektu. Kiedy zarząd podejmuje decyzję dotyczącą strategii firmy, kierownicy działów IT znajdują się pod dużą presją. W celu zapewnienia efektu synergii i minimalizacji ryzyka muszą oni dokładnie przeanalizować stan systemów ERP przed planowanym przedsięwzięciem. Obszar ten jest kluczowy dla projektów transformacji nie tylko ze względu na złożone struktury danych.

snp_modernize_hexagon_314x350.png

Nowe Technologie, Biznes Cyfrowy

Firmy nadal borykają się z problemem wykorzystania możliwości, jakie tworzą procesy zmian zapoczątkowane przez technologie cyfrowe. Z tego powodu wiele organizacji decyduje się na powierzchowne wdrożenie jedynie tych działań, które są absolutnie niezbędne do przeprowadzenia transformacji cyfrowej. A przecież w kontekście wykorzystania danych, które stanowią najważniejszą i najbardziej złożoną formę zbiorów danych typu Big Data, wciąż istnieje niewykorzystany potencjał w zakresie poprawy konkurencyjności, dalszego rozwoju modeli biznesowych i, co nie mniej ważne, wzrostu wartości oferowanych klientom usług.

snp_operate_hexagon_314x350.png

SAP Solution Manager, SAP AMS oraz Hosting

Obsługa złożonych krajobrazów ERP jest niezwykle czasochłonna, co oznacza, że działy IT muszą pracować bez przerwy, aby dotrzymać jej kroku. Ile czasu codziennie traci Twój dział IT na ręczne dokumentowanie, analizowanie oraz zarządzanie topologią komunikacji interfejsów, łączeniem baz danych i innymi systemami? SNP pomaga organizacjom usprawnić codzienne procesy operacyjne poprzez ich automatyzację i przyspieszenie wykonywania powtarzalnych zadań, które w znacznej mierze odpowiadają za nadprogramową pracę działu IT, szczególnie, gdy systemy stają się bardziej złożone i wzajemnie połączone.

snp_secure_hexagon_314x350.png

Bezpieczeństwo: Hakerzy, RODO i technologie w chmurze

Fakty: Wiele starzejących się architektur IT nie jest w stanie sprostać obowiązującym wymogom prawnym takim jak nowe Rozporządzenie UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO - GDPR), czy też surowszym wymaganiom dotyczącym zgodności. Ponadto przestarzała lub niekompletna dokumentacja oraz nieznane interfejsy w systemach IT stwarzają znaczne ryzyko w zakresie bezpieczeństwa i braku zgodności. W rezultacie firmy narażają się na ryzyko konieczności pokrycia nieplanowanych kosztów.

CrystalBridge: Twoje centrum zarządzania transformacjami