Automatyzacja procesu tłumaczenia SAP®

Analyze.png

Uprość i przyśpiesz swoje procesy tłumaczeniowe systemów SAP®

Podczas globalnych rolloutów, projektów rozwojowych i w codziennej pracy coraz trudniej koordynować proces tłumaczenia, na przykład tekstów interfejsu użytkownika lub formularzy.
 
W standardowych systemach SAP® istnieją ograniczone możliwości tłumaczenia tekstów zależnych od języka. Tłumacze potrzebują nie tylko określonych umiejętności w zakresie SAP, ale również dostępu do systemów tłumaczeniowych. Działania tłumaczeniowe w systemach SAP i związane z nimi zmiany prowadzą do zwiększenia czasu i kosztów, szczególnie w przypadku, gdy wymagane jest tłumaczenie wielu języków i dużych ilości tekstów.
 
Zaangażowanie tłumaczy zewnętrznych bez znajomości środowiska SAP może przysporzyć problemów, a dodatkowo zewnętrzni mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ wymagają dostępu do systemu.
 
SNP Dragoman to oprogramowanie, które pomaga zautomatyzować całościowy proces tłumaczenia w oparciu o podstawową zasadę „eksternalizacji”, tzn. wszystkie teksty do tłumaczenia są eksportowane do plików w celu ręcznego tłumaczenia i/lub tłumaczenia maszynowego. Tłumacze wewnętrzni lub zewnętrzni mogą pracować w trybie offline i nie potrzebują dostępu do systemu. Ponadto nie jest już potrzebna specyficzna wiedza na temat interfejsu użytkownika SAP lub obiektów projektowania i konfiguracji SAP. Centralna pamięć tłumaczeń przechowuje wcześniej przetłumaczone terminy i umożliwia tłumaczom ich ponowne wykorzystanie.
Oprócz obsługi wszystkich specyficznych dla klienta obiektów projektowania i konfiguracji SAP, SNP Dragoman wspiera również tłumaczenie przestrzeni nazw SAP w przypadku, gdy wymagany język nie jest obsługiwany przez SAP, jak również tłumaczenie tekstów danych podstawowych i aplikacji innych niż SAP, stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 
SNP Dragoman pozwala również użytkownikowi na korygowanie błędów w języku źródłowym poprzez globalną funkcję „wyszukiwania i zastępowania”, umożliwiając szybkie i spójne zastępowanie przestarzałych terminów.
 
Kiedy użytkownicy SAP zaczynają używać SNP Dragoman, można wykorzystać już istniejące tłumaczenia, aby zapewnić płynne przejście. Prowadzi to do zoptymalizowanego, bezpiecznego i przejrzystego procesu tłumaczenia, który znacznie poprawia jakość danych. Przyspiesza to czas przetwarzania, zmniejszając nakład pracy do 40% - a nawet do 75% w przypadku, gdy zaangażowanych jest kilka systemów.

 

Historia sukcesu SNP:

W trakcie globalnego rolloutu SAP® R/3® w w Grupie Schaeffler firma dążyła do tego, żeby wszystkie standardowe i skonfigurowane obiekty SAP były generowane w odpowiednim języku logowania. Firma chciała również, aby tłumaczenie poszczególnych obiektów było możliwe bez konieczności udostępniania dostępu do systemów SAP osobom trzecim. Dowiedz się, jak Schaeffler zoptymalizował swoje procesy tłumaczeniowe dzięki SNP Dragoma.
 
 
Donwload Button
Dragoma_EN.png

Watch our Crystal Bridge movie: