Roczne Walne Zgromadzenie

Prezentacja na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prezentacja (PDF)

Informujemy, że wszystkie inne dokumenty związane z zaproszeniem na Roczne Walne Zgromadzenie dostępne są wyłącznie w języku niemieckim.

Roczne Walne Zgromadzenie 2018 odbyło się w środę, 30 maja 2018 r. w Palatin Congress Center w Wiesloch.

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2018

Skrócona wersja zaproszenia na Roczne Walne Zgromadzenie 2018 (PDF)

Raport Roczny 2017 SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Raport Roczny 2017, w tym Sprawozdanie Zarządu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie z Zarządzania Grupą zgodnie z MSSF (PDF)

Informujemy, że wszystkie inne dokumenty związane z zaproszeniem na Roczne Walne Zgromadzenie dostępne są wyłącznie w języku niemieckim.

Roczne Walne Zgromadzenie 2017 odbyło się 31 maja 2017 r. w Portland Forum w Leimen.

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2017

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2017

Raport Roczny 2016 SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Raport Roczny 2016

Roczne Walne Zgromadzenie 2016 SNP Schneider-Neureither & Partner AG odbyło się 12 maja 2016 r. w Portland Forum w Leimen.

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2016

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2016

Raport Roczny 2015 SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Raport Roczny 2015

Roczne Walne Zgromadzenie 2015 SNP Schneider-Neureither & Partner AG odbyło się 21 maja 2015 r. o 10:00 w Portland Forum w Leimen.

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2015

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2015 (PDF)

Roczne Walne Zgromadzenie 2014 SNP Schneider-Neureither & Partner AG odbyło się 6 czerwca 2014 r. o 10:30 w Portland Forum w Leimen.

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2014

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2014 (PDF)

Informacja Prasowa 2014

Informacja Prasowa 06.06.2014 (PDF)

13. Roczne Walne Zgromadzenie SNP Schneider-Neureither & Partner AG odbyło się 16.05.2013 r. o 10:00 w Portland Forum w Leimen.

Zaproszenie na 13. Roczne Walne Zgromadzenie SNP AG

Zaproszenie na Roczne Walne Zgromadzenie 2013 (PDF)

Informacja Prasowa 16/05/2013

Informacja Prasowa 16/05/2013 (PDF)

Presentation Annual General Meeting 2008 (PDF)

Dividend announcement (PDF)

(materiały dostępne tylko w języku niemieckim)