Społeczeństwo, sztuka, kultura i zrównoważony rozwój

Jako globalny lider w dziedzinie oprogramowania i usług transformacyjnych, SNP wspiera firmy w dostosowywaniu modeli biznesowych i korzystaniu z najnowszych technologii. Chcemy rozwijać się jako firma zarówno pod kątem biznesowym, jak i ludzkim. W ostatnich latach Grupa SNP odnotowała znaczący wzrost, w wyniku którego nastąpiły istotne zmiany. Szczególnie w czasie dynamicznych zmian zarówno firma, jak i jej pracownicy muszą przestrzegać zasad uczciwości, etyki i odpowiedzialności społecznej. Wymagania etyczne dla firmy działającej na rynkach światowych, a co za tym idzie w różnych obszarach kulturowych i sektorach społeczeństwa, są niezwykle surowe. W złożonym systemie praw, wytycznych, przekonań społecznych i celów biznesowych ważne jest, abyśmy stale kontrolowali nasze działania i reagowali na wszelkie możliwe konsekwencje z nich wynikające. Dotyczy to również naszych relacji z pracownikami. To właśnie oni są najważniejszym zasobem i fundamentem naszego sukcesu jako firmy. Z tego względu koncentrujemy się na zapewnieniu naszemu zespołowi solidnego programu szkoleniowo-edukacyjnego, który pozwoli efektywnie wykorzystać zdobytą wiedzę. Dodatkowo staramy się zapewnić naszym pracownikom jak najlepsze środowisko pracy. W szczególności inwestujemy w ich zdrowie i wspieramy w dążeniu do zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Staramy się także budować otwarte i uczciwe relacje z naszymi partnerami biznesowymi, co jest szczególnie ważne w tak złożonym segmencie rynku jak ten, w którym działamy. Współpracując z naszymi klientami, ściśle przestrzegamy obowiązujących praw oraz uniwersalnych wartości moralnych i etycznych. Naszym celem jest nakreślenie zaangażowania SNP w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki którym już dziś chcemy sprostać wyzwaniom przyszłości.

Kultura korporacyjna

Silny rozwój SNP na przestrzeni lat zaowocował wspaniałą różnorodnością kulturową wśród naszych pracowników, w związku z czym szczególnie ważne jest, abyśmy wszyscy mogli polegać na wspólnym systemie wartości. Tylko dzięki zgodnemu stanowisku SNP ma szansę stać się globalną społecznością, która z szacunkiem, uczciwością i rzetelnością traktuje swoich pracowników, klientów i dostawców. SNP angażuje się w ochronę środowiska na różne sposoby. Skupiamy się głównie na emisji zanieczyszczeń komunalnych i tych produkowanych przez środki transportu, zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingu.

 

 

Odpowiedzialność społeczna

Nasza odpowiedzialność społeczna rośnie wraz sukcesami, jakie odnosimy w biznesie. SNP angażuje się w działalność w tym zakresie, wspierając ochronę zwierząt i projekty w dziedzinie edukacji, badań naukowych, sztuki, a także kwestii międzykulturowych. Jako sponsor promujemy również sport. Szczególne znaczenie mają dla nas projekty dotyczące ochrony zdrowia, zwłaszcza te związane ze zdrowiem dzieci. Zróżnicowane środowisko pracownicze zapewnia nam ogromną przewagę konkurencyjną.

 

 

Szczególne znaczenie mają dla nas projekty z zakresu zdrowia, zwłaszcza związane ze zdrowiem dzieci.

German Childhood Cancer Foundation

The German Childhood Cancer Foundation jest centralnym punktem kontaktu dla rodzin z dziećmi chorującymi na raka. Tutaj rodziny otrzymują informacje i profesjonalną poradę. Na przykład dzięki funduszom społecznym fundacja wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Podstawowym celem Fundacji, jest wspieranie dzieci w leczeniu i dawanie szansy na szczęśliwą przyszłość. The German Childhood Cancer Foundation popiera projekty badawcze, które zwiększają szanse na wyleczenie, są bezpieczniejsze i ustanawiają nowe podejścia terapeutyczne.

Szpital Dziecięcy w Heidelbergu

Szpital dziecięcy w Heidelbergu znajduje się w sercu Szpitala Uniwersyteckiego w Heidelbergu. Dzięki przeprowadzonej w tym roku renowacji jest tam miejsce dla ponad 200 dzieci i młodych osób. Ponadto do końca 2018 r. wszystkie dzieci i młodzież będą leczone pod jednym dachem, co oznacza krótsze drogi i lepsze możliwości leczenia. Dzieci i młodzież podczas pobytu w Szpitalu Dziecięcym są otoczone opieką przy użyciu najlepszych środków medycznych. Oprócz sal szpitalnych jest tam plac zabaw i gabinety dla pacjentów, a także pokoje dla rodziców, co czyni pobyt możliwie przyjemnym dla dzieci, młodzieży, a także ich rodzin. Ponadto bliskość uniwersytetu gwarantuje najnowsze wyniki badań i leczenia.

German AIDS Service Organization

Organizacja składa się z około 130 podmiotów zajmujących się wyłącznie tematyką osób z HIV / AIDS. Reprezentują one interesy osób dotkniętych chorobą w stosunku do społeczeństwa, polityki i badań. Celem niemieckiej pomocy w zakresie AIDS jest edukacja jak największej liczby osób na temat HIV / AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, a tym samym zapobieganie im. W tym obszarze DAH ściśle współpracuje z Federalnym Centrum Edukacji Zdrowotnej, a konkretnie zajmuje się grupami osób szczególnie zagrożonych. Wszystko po to, aby HIV / AIDS było coraz rzadziej spotykane w przyszłości. Ponadto AIDS-Hilfe wspiera grupy samopomocy poprzez edukację i szkolenia, materiały informacyjne i liczne strony internetowe poświęcone AIDS.

 

Fundacja Auma Obama SAUTI KUU: Kenia, Alego Nyangoma, Siaya

Fundacja Auma Obama Sauti Kuu (Sauti Kuu) jest organizacją non-profit założoną i zarejestrowaną w 2010 roku w Kenii i w 2011 roku w Niemczech. Fundacją kieruje i dr Auma Obama, który ma bogate doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą w Afryce i na całym świecie. Sauti Kuu (co w języku Kiswahili oznacza „potężne głosy”) współpracuje z młodymi ludźmi z nieuprzywilejowanych grup społecznych, zwłaszcza z młodzieżą z obszarów wiejskich w zakresie wykorzystania dostępnych lokalnie zasobów w celu poprawy warunków życia. Sauti Kuu skupia się na przeciwdziałaniu jednemu z najbardziej niszczycielskich pod względem ekonomicznym procesów społecznych w naszych czasach, czyli migracji ludności wiejskiej do miast.

Sauti Kuu.png

Centrum sportowe, ośrodek informacyjny i placówka kształcenia zawodowego

Połączone boisko do netballu i siatkówki

W ramach Programu Rozwoju Infrastruktury na terenach swojej działalności, Sauti Kuu buduje centrum sportowe, ośrodek informacyjny i placówkę kształcenia zawodowego w Alego Nyangoma w mieście Siaya w zachodniej Kenii. Celem tych działań jest stworzenie bezpiecznej i stabilnej przestrzeni, w której młodzież wiejska będzie mogła regularnie się spotykać i komunikować, uczestnicząc w zajęciach sportowych i edukacyjnych. Program sportowy Sauti Kuu obejmuje koszykówkę, boks, piłkę nożną, siatkówkę oraz netball.

SNP z radością wspiera inicjatywę Fundacji Sauti Kuu w zakresie budowy boiska sportowego. Zapewnienie młodzieży nowych obiektów sportowych jest dla nas bardzo ważne.