SNP: The Transformation Company

Każda firma podejmuje decyzje dotyczące swojej wizji, efektywności, zdolności do przetrwania i konkurencyjności, które mają wpływ na technologię automatyzacji procesów biznesowych. Jednak wszelkie zmiany w działalności operacyjnej, danych i infrastrukturze szybko ewoluują w ogromne projekty, które wymagają ogromnej ilości czasu i wiążą się z potencjalnym ryzykiem dla firmy. Tak powstaje luka między tym, co firma chce osiągnąć, a tym, co jest w stanie zrealizować.
SNP wykorzystuje połączenie usług i oprogramowania (CrystalBridge® i platformy transformacyjnej SNP), pomagających zredukować tę lukę oraz w ciągu dni i tygodni osiągnąć rezultaty, których wypracowanie zwykle trwa całymi miesiącami.
SNP oferuje również unikalne podejście BLUEFIELD™ do integracji SAP S/4HANA, które umożliwia przedsiębiorstwom aktualizację i migrację do S/4 w ramach jednego, zintegrowanego projektu.

SNP Whitepaper

Zredukuj do zera lukę pomiędzy realizacją strategii biznesowej a strategią IT

Dowiedz się, jak SNP może zredukować do zera lukę pomiędzy strategią biznesową firmy a jej zapleczem technologicznym, osiągając w ciągu dni i tygodni to, co innym zajmuje całe miesiące.

SNP-White-Paper-Near-Zero.png